Visszaélés bejelentési rendszer

A vállalat visszaélés-bejelentési rendszer működtet, melynek célja, hogy jelezni lehet a jogszabálysértő vagy a munkáltató magatartási szabályait sértő cselekményeket.

Bejelentést bárki tehet, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

Bejelentést a vállalat honlapján feltüntetett űrlap segítségével lehet megtenni. A bejelentési rendszer során feltüntetett adatokkal kapcsolatban nem történik különleges adatkezelés. A bejelentési rendszerből törlésre kerülnek a bejelentésben nem érintett, harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatok.

A nem névtelen bejelentő személyét a kivizsgálókon kívül már nem ismerheti meg. A bejelentésre vonatkozó személyes adatokat titokban kell tartani.

A bejelentéseket a vállalat adatvédelmi megbízottja (a mindenkori minőségbiztosítási vezető) vizsgálja ki a vállalat vezérigazgatójával együtt.

A bejelentés kivizsgálására rendelkezésre álló határidő alapvetően 30 nap, de maximum 3 hónap.

Amennyiben a vállalat alkalmaz intézkedést, akkor a bejelentésre vonatkozó személyes adatkezelés az indított jogerős eljárás lezárásáig lehetséges.

Amennyiben a vállalat nem alkalmaz intézkedést, akkor a személyes adatok 60 napon belül törlésre kerülnek.

 Tájékoztatási kötelezettség:

- bejelentő részére

- bejelentésben érintett személy részére.