Adatvédelmi szabályzat - (magyar)
PDF-letöltés

Eurogate Rail Hungary Zrt. mozdonyvezetői tanfolyam adatkezelési tájékoztató - (magyar)
PDF-letöltés

 

Személyes adatok kezelése a toborzás-kiválasztási folyamatok során:

A Eurogate által kiírt, konkrét pozíciók betöltésére irányuló álláshirdetésekre személyes adatokat, iskolai végzettséget és munkatapasztalatokat tartalmazó önéletrajz beküldésével lehet jelentkezni. Az egyes pályázatok kiírása konkrétan tartalmazza az igazolás gyanánt beküldendő dokumentumok felsorolását.

Amennyiben a munkavállaló érdekeinek, illetve egészségének védelme okán jogszabály kifejezetten előírja, a Eurogate az életkorra, természetes (születési) nemi hovatartozásra, valamint termékenységre/várandósságra vonatkozó adatokat is kezeli.

A Eurogate a beküldött pályázati adatokat kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatban kezeli, azokat csak a kiválasztási eljárásban résztvevő Eurogate-es munkavállalók ismerhetik meg.

A felvételre kerülő munkatársak beküldött anyagai a felvételt követően a személyi nyilvántartásba kerülnek. Az elutasított jelentkezők pályázati anyagait – az illető más irányú rendelkezése hiányában – a Eurogate 6 hónapig megőrzi és további megfelelőnek tartott, nyitott pozícióknál figyelembe veszi. Erről a tényről az elutasított jelentkezők e-mail útján kapnak külön értesítést.

Hat hónap elteltével a pályázati anyagokat a Eurogate nem reprodukálható módon megsemmisíti.

A Eurogate fenntartja magának az a jogot, hogy a toborzás-kiválasztási folyamat során a jelentkezőkről a közösségi oldalakon közzétett publikus információkat megtekintse.

Egyes munkakörök betöltésének előfeltétele a jelöltek vasútegészségügyi alkalmassági vizsgálata. Ezen eljárások során a Eurogate a jogszabályokban előírt adatokat kéri be és továbbítja – szintén a vonatkozó jogszabályokban előírt módon.

A Eurogate a kiválasztási folyamat során a jelöltek szövegértési, alapvető számolási képességének felmérése céljából alkalmassági teszteket írathat, melyek eredményeit a személyes adatokkal megegyező módon kezeli.