Biztonság

Az Eurogate tevékenysége során a biztonság egyrészt elsődleges követelmény, másrészt a vállalkozás sikerének és fejlődésének lényeges feltétele. A vasúti közlekedés biztonsága része üzletpolitikánknak, versenyképességünk fontos eleme.

Az Eurogate tevékenységének minden területén szigorú minőségi előírásokat, biztonsági szabályokat és célokat határoz meg. Társaságunk kockázatkezelésen alapuló minőség-, biztonság-, és karbantartás-irányítási rendszert működtet, amely hozzájárul a vasúti tevékenység biztonságának folyamatos javításához.

Kiemelt feladatunk a biztonság érvényesítése tevékenységünk valamennyi szegmensében és minden munkafolyamat során. A biztonsági előírások betartását semmilyen gazdasági, munkaszervezési, vagy személyi érdek nem írhatja felül.

A minőség és a biztonság betartása és betartatása nemcsak a közvetlen munkavégzési területre korlátozódik. Túl azon, hogy minden munkavállaló felelős a saját munkavégzése során a biztonságért és a minőségért, az együttműködés során a munkatársaknak egymástól is meg kell követelniük a biztonsági előírások betartását. Közösen vállalunk felelősséget minőségi munkánkért, valamint munkatársaink, partnereink és a környezet biztonságáért.

Az üzemeltetett saját, bérelt, illetve idegen tulajdonú vasúti járművek biztonságos, üzem- és üzletképes állapotát a biztonságirányítási rendszerrel integrált karbantartási irányítási rendszer hatékony felügyeleti, dokumentációs és beszállítói felügyeleti eljárásai által biztosítjuk. A biztonság szempontjából releváns termékek és szolgáltatások beszállítóinál a beszállítói lánc felügyeletét folyamatos felügyeleti eljárásokkal ellenőrizzük. A rendszer magába foglalja a biztonság szempontjából releváns információk átadását minden, a vállalat vasútüzemi tevékenységével kapcsolatos külső fél számára.

Biztonsági rendszerünk kardinális eleme a folyamatos, magas színvonalú képzés, valamint eredményeink kommunikálása. A biztonsági politika csak az előírásokat ismerő, azokat megbízhatóan alkalmazó munkavállalókkal valósítható meg. Célirányos oktatással, továbbképzésekkel gondoskodunk arról, hogy dolgozóink biztonságtudatosan cselekedjenek.